annuleren
Resultaten voor 
Zoek in plaats daarvan naar 
Bedoelde u: 

Wedstrijdreglement Samsung Galaxy S7

Beantwoorden
Debby
Episch
Vragen: 88
Reacties: 602
Wedstrijdreglement BASE

1. BASE Company N.V., met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Neerveldstraat 105, ondernemingsnummer 0462 925 667, kondigt een wedstrijd aan via haar Facebook bedrijfspagina www.facebook.com/BASE.Belgium. De wedstrijd vindt verder plaats op de website https://nl.community.base.be/ en https://fr.community.base.be/.

2. Deze wedstrijden zijn voorbehouden aan alle natuurlijke personen (BASE klanten en niet-BASE klanten) met een minimum leeftijd van 18 jaar. Een "natuurlijke persoon" wordt gedefinieerd als zijnde een consument met woonplaats in België die niet handelt in het kader van een beroepsactiviteit. Volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijden: alle personeelsleden van BASE Company N.V., net als hun verwanten in de tweede graad, personen waaraan BASE Company N.V., om welke reden dan ook, een gratis BASE product ter beschikking stelde (bijvoorbeeld: verkopers van BASE producten) en personen die op hetzelfde adres verblijven als alle bovengenoemden. De deelnemers aan deze wedstrijden moeten in België verblijven en fan zijn van de www.facebook.com/BASE.Belgium pagina en het nog steeds zijn op het ogenblik van de eventuele prijsuitreiking. Zij dienen ook geregistreerd te zijn op https://nl.community.base.be of https://fr.community.base.be en dit nog steeds te zijn op het ogenblik van de eventuele prijsuitreiking.

3. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen per wedstrijd, en kan dus per wedstrijd maximum éénmaal winnen. De prijzen zijn overdraagbaar maar kunnen niet omgeruild worden voor andere diensten of producten, noch omgezet worden in speciën. Ze zijn ondeelbaar en moeten als dusdanig aanvaard worden.

4. Deelname aan de wedstrijden op www.facebook.com/BASE.Belgium, https://nl.community.base.be/ en https://fr.community.base.be, vereist het deelnemen aan eventuele handigheidsspelen en het beantwoorden van de wedstrijdvragen. De deelnemers dienen antwoorden te vinden op vragen, die verborgen zijn op de sites https://nl.community.base.be/ of https://fr.community.base.be. Op het einde van de wedstrijd dienen zij de antwoorden op de verschillende vragen door te geven via privé-bericht. De deelnemers moeten elke stap van de wedstrijd volmaken om de deelname geldig te maken. Elke onafgewerkte deelname zal weerhouden worden.

5. De deelnemer stemt er mee in dat BASE zijn persoonsgegevens opneemt in haar databank voor organisatorische, promotionele of prospectiedoeleinden via elektronische weg, inclusief e-mail en sms, conform de wetgeving betreffende het privéleven. De deelnemer heeft het recht tot inzage in zijn persoonsgegevens om deze te laten rechtzetten in het geval ze niet correct zijn. Hij heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door middel van een schriftelijke aanvraag aan BASE Company N.V., Neerveldstraat 105 -1200 Brussel. De gegevens verstrekt door de deelnemer kunnen overgedragen worden aan andere ondernemingen binnen de groep waartoe BASE Company N.V. behoort,. Hij heeft de mogelijkheid om bijkomende informatie te verkrijgen met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt door BASE Company N.V., en dit meer bepaald bij de Commissie ter Bescherming van het Privéleven (www.privacycommission.be)

6. De eigenaar van de persoonsgegevens heeft op elk moment het recht te eisen niet langer via elektronische weg gecontacteerd te worden voor promotionele of prospectiedoeleinden door een sms met boodschap ‘STOP’ te sturen naar het gratis nummer 1912.De Easter Eggs/Paaseitjes Samsung S7 wedstrijd wordt als volgt opgesteld.

7. In totaal worden 2 Samsung Galaxy S7 toestellen weggegeven als geschenk (1 voor de Nederlandstalige BASE community https://nl.community.base.be/, 1 voor de Franstalige BASE community https://fr.community.base.be/.).
- Platform : https://nl.community.base.be/ en https://fr.community.base.be/
- Start van het spel met tip 1: 25/03/2016 + post op BASE Belgium Facebook pagina om de wedstrijd aan te kondigen. Instructies en volgende tips zijn beschikbaar op https://nl.community.base.be/toestellen-11/neem-deel-de-zoektocht-op-de-base-community-paginas-win-2...
De wedstrijdwinnaars zijn de twee personen (1 voor de Nederlandstalige BASE community, 1 voor de Franstalige BASE community) waarbij het antwoord het dichtst aansluit bij het correcte antwoord. In geval van gelijkheid in het spel tussen verschillende deelnemers, zal degene die de wedstrijdstappen het snelst doorlopen heeft als winnaar aangeduid worden.
- Elke wedstrijdstap leidt de klant naar een nieuw artikel dat een nieuwe proef verbergt tot het laatste artikel waar de laatste vraag is verborgen. De wedstrijd verloopt op die manier tot de laatste stap waarbij er een vraag verborgen is. Wanneer de deelnemer deze vraag vindt, dient hij/zij het antwoord via privé-bericht naar een moderator te sturen.
- Deelnemers kunnen hun antwoorden via privé-bericht doorgeven tot 28/03/2016 23:59u.
- Ten laatste op 01/04/2016 worden de winnaars bekend gemaakt en gecontacteerd.

8. BASE Company behoudt zich het recht voor om de lijst met winnaars bekend te maken, vergezeld van, indien het geval zich voordoet, een foto van de winnaars en hun eventuele prijs (waarvan de winnaars het nemen toelaten in de veronderstelling dat zij een prijs zouden winnen). De winnaars geven toestemming aan BASE om hun persoonlijke gegevens (onder andere: naam, voornaam, en woonplaats) te gebruiken (voor onder andere reproductie of bekendmaking) evenals de bovenvermelde foto’s op ongeacht welke drager (afdruk, publicatie, film of video, etc.) voor promotiedoeleinden van BASE zonder hen enige vergoeding schuldig te zijn.

9. De winnaars worden telefonisch op de hoogte gebracht na nazicht van alle ontvangen antwoorden en dat ten laatste op 01/04/2016.

10 De prijzen worden overhandigd aan de winnaars tijdens een speciaal georganiseerd event op de maatschappelijke zetel van BASE Company N.V., met adres Neerveldstraat 105 1200 Brussel. De winnaars dragen de eventuele risico’s met betrekking tot hun prijs vanaf het moment van de overhandiging.

11. Behalve de promotie en de aankondigingen met betrekking tot de wedstrijden, zal geen enkele vorm van communicatie gebeuren in verband met deze wedstrijden. Er zal bijgevolg geen enkel antwoord gegeven worden op brieven, faxberichten, e-mails en oproepen met betrekking tot de wedstrijden.

12. BASE Company behoudt zich het recht voor de wedstrijden uit te stellen, te annuleren of te wijzigen, zowel geheel als gedeeltelijk, ingeval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of elke andere omstandigheid die deze beslissing zou rechtvaardigen volgens BASE Company N.V.

13. Onder voorbehoud van zware of opzettelijke fout kan noch BASE Company noch haar personeel, noch derden waarop beroep gedaan wordt in het kader van de wedstrijden, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van de organisatie van de wedstrijden, zoals onder meer de deelname aan de wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en de toekenning/niet toekenning van de prijs. Indien de wedstrijd zou worden gewijzigd, uitgesteld of geannuleerd zoals in vorig punt aangehaald, kunnen zij ook niet verantwoordelijk gesteld worden.

14. Onder voorbehoud van zware of opzettelijke fout kan noch BASE Company noch haar personeel, noch derden waarop beroep gedaan wordt in het kader van de wedstrijden, aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de prijzen en meer in het algemeen van de relatie tussen de winnaar en de betrokken producent of verdeler. BASE Company geeft geen enkele persoonlijke garantie op de prijzen, zij overhandigt enkel de rechten en garanties van de producent of verdeler waarover zij beschikt aan de winnaars van de wedstrijd. Elke klacht met betrekking tot de kwaliteit van de prijs of de relatie tussen de winnaars en de producent of verdeler moet rechtstreeks met de producent of verdeler opgenomen worden. De winnaars betalen, in voorkomend geval, alle belastingen nodig of nuttig met betrekking tot hun prijs, volgen alle waarborgen op en nemen elke verzekering nodig of nuttig met betrekking tot hun prijs en ontheffen BASE Company van alle verantwoordelijkheid in deze.

15. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volle en volledige instemming met dit reglement.

16. De wedstrijden in kwestie worden beheerst door het Belgische recht en enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd ingeval van eventuele geschillen.

”https://community.base.be/html/assets/Base-logo-small.png?version=preview”Debby | Ex-Moderator

Maak kennis met de moderatoren en ontdek meer over de werking van onze community .

0 Likes
REACTIES (3)
Niky
Leesfanaat
Vragen: 0
Reacties: 1
Ik ben heel leuk dat ik bij base ben ook overal 4G 3G netwerk dank
Base voor die leuke netwerk ik hoop dat ik van base een leuke verjaardag krijgSmiley Erg vrolijk
Martnick De Mey
Vrijwilliger
Vragen: 3
Reacties: 3
Al jaren base klant , goede service , betaalbare abonnementen , M.V.G.
Debby
Episch
Vragen: 88
Reacties: 602
Hallo Martnick,

Wat leuk om te horen dat je zo tevreden bent over BASE Smiley Erg vrolijk ! En ook heel leuk je hier op onze BASE Community te zien. Je bent meer dan welkom om je ervaringen te posten. Als loyale klant zal je al heel wat kennis hebben vergaard. Indien je andere leden op dit forum kan helpen, zal dat door zowel hen als ons enorm geapprecieerd worden Smiley Knipoog

Tot snel!

Groetjes,
Debby

”https://community.base.be/html/assets/Base-logo-small.png?version=preview”Debby | Ex-Moderator

Maak kennis met de moderatoren en ontdek meer over de werking van onze community .

0 Likes